Agata Jóźwiak

przyroda polska pl

Trees seen through an artist's eyes - On the Nature Reserve of the Old Polish yew, magazine Przyroda Polska (Polish nature), 2021