Agata Jóźwiak

Przyr. Pl 11.2023

The moon. Silent hero, Polish Nature (Przyroda Polska), 2023