Agata Jóźwiak

Agata Jóźwiak jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane „RODO”).

Wprowadzenie

Publikując Politykę prywatności realizuję spoczywający na Administratorze danych obowiązek poinformowania Użytkownika strony o sposobie ich przetwarzania.

Zasady dotyczące przetwarzania danych

Przetwarzając dane osobowe, stosuję przepisy prawa dotyczące ochrony danych.

Dane wprowadzone przez Użytkownika strony w trakcie wysyłania wiadomości poprzez formularz kontaktowy są niezbędne w celu odpowiedzi na list Użytkownika.

Dane Użytkownika przetwarzane są w momencie otrzymania zapytania od niego oraz w momencie składania przez niego konkretnej oferty.

Przetwarzanie danych osobowych opiera się na zgodzie na przetwarzanie danych osobowych udzielonej podczas wysyłania wiadomości na stronie internetowej.

Okres przechowywania danych Użytkownika zależny jest od konkretnej oferty i sprawy pomiędzy Użytkownikiem, a Administratorem strony. Przechowywane dane są po to, żeby odpisać do osoby kontaktującej się z Administratorem strony. Dane osobowe nie będą przechowywane przez okres dłuższy niż wymagany przepisami prawa i usuwane jak najszybciej będzie to możliwe.

Informacje o Użytkowniku to imię i nazwisko oraz e-mail.